Високоградба

Изградба и реконструкцијана деловно-индустриски објекти, индустриски објекти, станбени објекти, деловно-административни објекти, спортски сали, болници, училишта и факултети, како и изградба на катни гаражи.

Нискоградба

Ископи за подземни исталации, како и изведба на топловоди, канализациски, гасоводни и водоводни мрежи. Изградба на велосипедски патеки, фонтани, паркови. Изградба и реконструкција на булевари, како и асфалтирање на патишта и улици.

Ентериер

Проектирање на идејно решение, како и изведба и реконструкција на ентериер во различни видови објекти вклучувајќи: станбени, деловни, приватни, административни…