Нискоградба

 

Асфалтирање на патишта и улици

Ископи за подземни исталации

Изведба на топловоди

Изведба на канализации

Изведба на гасоводни мрежи

Изведба на водоводни мрежи

Изградба на надвозник

Изградба и реконструкција на булевари

Изградба на велосипедски патеки

Изградба на фонтани

Изградба на паркови

Изградба и реконструкција на плоштади