За нас.

Податоците од следењето на побарувачката и зголемениот подем и раст на градежништвото во годините до 2005 год, укажуваа на потреба од неминовно зајакнување и формирање на независната Компанија – Бауер БГ Доо – Скопје, која со своите капацитети и кадар би дејствувала компетативно на повеќе полиња од градежниот сектор.

Со голема амбициозност, професионалност и сериозност Друштвото за градежништво, трговија и услуги „Бауер БГ“ Доо Скопје, со седиште на ул.„16-та Македонска Бригада“ бр.18 Скопје, Општина Гази Баба, е трансформирано и издвоено како посебен градежен субјект во склопот на поранешната градежна оператива на Рудници и Железарница – Скопје на ден 09.12.2005 год, со домашен капитал.

Високоградба

Изградба и реконструкција на деловно-индустриски, индустриски, станбени и деловно-административни објетки. Како и катни гаражи, спортски сали, болници, училишта…

Кон Услуги

Нискоградба

Изградба и реконструкција на булевари, патишта, паркови, плоштади. Ископи за подземни инсталации и изведба на топловоди, канализациски, гасоводни и водоводни мрежи…

Кон Услуги

Ентериер

Проектирање на идејно решение, како и изведба и реконструкција на ентериер во различни видови објекти вклучувајќи: станбени, деловни, приватни, административни…

Кон Услуги

Проекти.

декември 13, 2016

Влада на
Република Македонија

октомври 8, 2016

Мост на Уметноста

октомври 8, 2016

Кружен Тек
Порта Влае

октомври 8, 2016

Булевар
М. Х. Јасмин

септември 14, 2016

Фасада На Објект Пелистер

јануари 8, 2016

Агенција за
Електронски Комуникации

ноември 28, 2015

Бул. Кирил
и Методиј

февруари 28, 2015

Бул. М. Т.
Гологанов

Контакт.

Булевар „Илинден“ 29 3/4 , 1000 Скопје
 +389 2 3109 954
info@bauerbg.mk